Fotos fra Områdemøde 21

Områdeleder, sek. 1 og 2, samt Områdesekretær, Rikke Kristiansen.
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Områdeleder sek. 1, Allan Jørgensen aflægger beretning
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Dirigent, Bo Rasmussen giver ordet til Områdeleder sek. 2, Jan Skov
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Områdeleder sek. 2, Jan Skov aflægger beretning
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Områdekasserer Claus Nyvold fremlægger regnskabet
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Allan Jørgensen modtager på vegne af afgåede Områderepræsentant, sek. 1 Frank Hougesen, en erkendlighed
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Afgåede Områderepræsentant, sek. 2 Conny Sander modtager erkendlighed, overrakt af Jan Skov
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Afgåede Områdeleder, sek. 2 Jan Skov med sin erkendlighed, efter 10 år som Områdeleder.
(Foto: Holgerd Virenfeldt)

Nyvalgt Områdeledelse, sek. 2, Område 2
Områderepræsentant, Tina Faldt og Områdeleder, Conny Sander
(Foto: Holgerd Virenfeldt)