Områdeledere, redaktører

Områdeleder, sektion 2

Jan Skov

22 89 10 88


Områdeleder, sektion 1

Allan Jørgensen

22 62 83 21


Redaktør

Grethe Schnell

86 44 23 44

23 30 83 44


Webmaster


Galten

Grenaa

Herning

Morsø

Odder

Randers

Silkeborg

Skive

Thisted

Viborg

Århus


Kontakt den lokale afdeling eller områdelederen sektion 2, eller find kontaktperson på hovedforeningens hjemmeside


Lokalafdelinger i Område 2

HVIS DU VIL PÅ KURSUS...

…i Politihundeforeningen.

Vi tilstræber at afvikle hvalpe- og lydighedskurser flere gange om året. I perioder mellem kursus-starterne er der ofte mulighed for at blive skrevet på venteliste.

HVIS DU VIL VÆRE MEDLEM...

…i Politihundeforeningen.

Henover året planlægges træning og andre aktiviter for medlemmmerne. De fleste træningsaktiviteter kræver at både hund og fører har opnået et vist niveau.

HVIS DU VIL KONKURRERE...  

…i Politihundeforeningen.

Politihundeforeningens program er opbygget med stort hensyn til de praktiske og realistiske opgaver en politihund og dens fører kan komme ud for.

Kontakt nærmest afdeling Forside Politihundeforeningens program er unikt Træning og kurser